Quy trình sản xuất men

24/12/2014

Công ty TNHH AB Maui Việt Nam luôn luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, công nghệ hóa, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất cũng như kiểm soát nghiêm ngặt quá trình sản xuất từ nguyên vật liệu đến thành phẩm cung cấp cho thị trường, cũng như các yêu cầu của khách hàng.