Các Chính sách và Thủ tục Nhân sự

24/12/2014

Cơ hội Bình đẳng/ Nhân phẩm khi làm việc
AB Mauri VN cam kết đối xử bình đẳng trong công việc. Nhân viên, và những người liên quan với Công ty phải được đối xử với nhân phẩm và sự tôn trọng, và thành công phải phụ thuộc vào công đức và hiệu quả. Các doanh nghiệp phải đưa ra các quyết định liên quan đến tuyển dụng, phát triển và thăng chức chỉ duy nhất trên cơ sở năng lực liên quan đến yêu cầu công việc, không được phân biệt giới tính, chủng tộc, tuổi tác, màu da, nguồn gốc quốc gia hay dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, tình trạng hôn nhân hoặc xu hướng tình dục . Hành vi không mong muốn ảnh hưởng đến nhân phẩm của nam giới và nữ giới sẽ bị coi là hành vi quấy rối và sẽ không được dung thứ ở AB Mauri.

Đạo đức, Liêm chính & Chống Tham nhũng và Hối lộ
AB Mauri cam kết hành động chuyên nghiệp, công bằng và liêm chính trong tất cả các giao dịch kinh doanh. AB Mauri sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức hối lộ hay tham nhũng nào. Tất cả nhân viên, cán bộ và giám đốc AB Mauri, và tất cả những hành động cho hoặc thay mặt cho AB Mauri nghiêm cấm không được biếu, cho tặng, xin ân huệ hay nhận hối lộ hoặc lại quả, bao gồm cả những khoản thanh toán tạo điều kiện thuận lợi.
Nhân viên của AB Mauri ở mọi cấp độ phải tìm cách duy trì và nâng cao vị thế của Công ty bằng cách tuân thủ tất cả các luật và các quy định hiện hành và không được sử dụng quyền hạn hay chức vụ của họ cho lợi ích cá nhân, hoặc lợi dụng tài sản của Công ty. Họ sẽ duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về sự liêm chính trong tất cả các mối quan hệ kinh doanh; từ chối và báo cáo bất kỳ hoạt động kinh doanh nào có thể được coi là không phù hợp.

Kỷ luật, Khiếu nại và Tố giác
AB Mauri đòi hỏi tất cả nhân viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao trong hành vi và thực hiện, và các doanh nghiệp phải giải quyết một cách công bằng và nhất quán nếu có vấn đề phát sinh về hạnh kiểm hoặc thực hiện của họ. Tất cả các nhân viên phải hiểu rõ họ cần phải làm những gì và điều gì sẽ xảy ra nếu họ không đạt được việc này.
Tương tự như vậy, các doanh nghiệp phải có sẵn một cách thức để tiếp nhận các mối quan ngại của nhân viên và giải quyết chúng một cách nhanh chóng và công bằng cho mọi vấn đề phát sinh. Cần phải làm cho các cá nhân nhận thức được rằng nếu họ có một niềm tin hợp lý rằng khi sơ suất xảy ra (chẳng hạn như hành vi vi phạm pháp luật hoặc các quy định, hành vi sai trái nghiêm trọng bởi một người khác, vấn đề sức khỏe và an toàn, hoặc sơ suất tài chính) thì họ có thể tự tin nói ra rằng họ được hỗ trợ bởi Công ty.

XÁC NHẬN VỀ GIÁ TRỊ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC

Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam tin tưởng rằng một phần quan trọng tất yếu của sự ổn định và phát triển liên tục là do ở yếu tố con người. Xa hơn nữa, tin rằng cũng những con người đó được tô đậm nét lên bằng tinh thần đồng đội và sự cống hiến cho công việc vì thế sẽ làm nên vị thế lãnh đạo của Công ty trong ngành công nghiệp làm bánh.
Để thực hiện điều nói trên, bộ phận Nhân Sự Công ty cam kết:

  • Chỉ tuyển dụng chọn những ứng viên có đủ phẩm chất chuyên môn không phân biệt giới tính, màu da hay tôn giáo, tín ngưỡng và đảm bảo tính chuyên nghiệp, tính liêm chính, sự tin cậy và sự cống hiến cao nhất.
  • Duy trì các chương trình phát triển nghề nghiệp dựa trên cơ sở quản lý việc thực hiện công việc của mỗi nhân viên.
  • Tính sáng tạo và sự duy trì các cơ hội cho sự phát triển cá nhân và phát triển nghề nghiệp.
  • Áp dụng chính sách lương và phúc lợi có tính cạnh tranh và phản ánh đúng công việc/thành tích.
  • Nâng cao bầu không khí tích cực cho việc giao tiếp cởi mở, duy trì môi trường công việc an toàn và có hiệu quả, có lợi cho kết quả thực hiện công việc cao và các mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.